ជា​ដៃគូ​ជាមួយ Marioតើ​វា​ពិសេស​យ៉ាងណា

ភ្នាក់ងារ Mario Club ផ្តល់ជូនកម្រៃជើងសារខ្ពុស់បំផុតរហូតដល់70%

1.Mario club គឺជាវេបហ្គេមអនឡាញ កាសុីណូនៅក្នុងទូរស៌ព្ទដៃ ដែលមានហ្គេមស្លុតច្រើនជា100ហ្គេម ហ្គេមបាញ់ត្រី ហ្គេមបាការ៉ាតផ្សាយផ្ទាល់និងមានជាច្រើនអោយលោកអ្នកជ្រើសរើស

2.ភ្នាក់ងារគឺអ្នកជាដៃគូក្រុមហ៊ុន ដែលមិនទាមទារការវិនិយោគណាមួយឡើយ គ្រាន់តែណែនាំអតិថិជន រឺអ្នកលេងចូលមកតាមលីងរបស់អ្នក ខាងក្រុមហ៊ុនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់យ៉ាងអោយអ្នកដោយខ្លួនឯង អ្នកមានតួនាទីណែនាំអតិថិជន និងទទួលបានចំណែក70%រៀងរាល់សប្តាហ៌

3.បន្ថែមពីនេះទៅទៀត មានផ្តល់ជូននូវ ប្រូម៉ូសិនពិសេសៗច្រើនជម្រើស  សម្រាប់E-Agentទាំងអស់ជ្រើសយកទៅទាក់ទាញអតិថិជនថ្មី ផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការរកអតិថិជន។មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ក៏មានការផ្តល់ជូនសម្រាប់អតិថិនចាស់ ដើម្បីរក្សារអតិថិជនផងដែរ។

ភ្នាក់ងារ Mario Club ផ្តល់ជូនកម្រៃជើងសារខ្ពុស់បំផុតរហូតដល់70%

1.Mario club គឺជាវេបហ្គេមអនឡាញ កាសុីណូនៅក្នុងទូរស៌ព្ទដៃ ដែលមានហ្គេមស្លុតច្រើនជាង100ហ្គេម ហ្គេមបាញ់ត្រី ហ្គេមបាការ៉ាត់ផ្សាយផ្ទាល់និងមានជាច្រើនអោយលោកអ្នកជ្រើសរើស

2.ភ្នាក់ងារគឺអ្នកជាដៃគូក្រុមហ៊ុន ដែលមិនទាមទារការវិនិយោគណាមួយឡើយ គ្រាន់តែណែនាំអតិថិជន រឺអ្នកលេងចូលមកតាមលីងរបស់អ្នកខាងក្រុមហ៊ុនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់យ៉ាងអោយអ្នកដោយខ្លួនឯង អ្នកមានតួនាទីណែនាំអតិថិជន និងទទួលបានចំណែក70%រៀងរាល់សប្តាហ៍

3.បន្ថែមពីនេះទៅទៀត មានផ្តល់ជូននូវ ប្រូម៉ូសិនពិសេសៗច្រើនជម្រើស                   សម្រាប់E-Agentទាំងអស់ជ្រើសយកទៅទាក់ទាញអតិថិជនថ្មី ផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការរកអតិថិជន។មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ក៏មានការផ្តល់ជូនសម្រាប់អតិថិនចាស់ ដើម្បីរក្សារអតិថិជនផងដែរ។

4.ភ្នាក់ងារ Mario មិនបាច់មានដើមទុនហើយនិងការចំណាយអ្វីៗទាំងអស់

5.ភ្នាក់ងារ Mario ផ្តល់ជូនកម្រៃជើងសារខ្ពស់បំផុតរហូតដល់70%

6.ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជា គ្រេឌីតហ្រ្វីសាកល្បងសម្រាប់អតិថិជនរបស់អ្នក។

7.ចុះឈ្មោះជាមួយពួកយើងមានតែចំណេញនិងចំណេញ គ្រាន់តែផុសលីងMarioនៅលើFacebookរឺផេករបស់អ្នក-

8.មានតែទូរស័ព្ទដៃតែមួយគ្រឿងក៏អាចរកចំណូលបានដែរ

9.ហ្គេមMario រួមបញ្ចូលគ្នានូវហ្គេមនាំមុខគេជាច្រើនដូចជា ហ្គេមស្លុត បាការ៉ាត់ បាញ់ត្រី មាន់ជល់ និងហ្គេមផ្សេងទៀត ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីមួយ

10.អ្នកគ្រាន់តែមានតួនាទីយកលីងរបស់អ្នកទៅផ្សព្វផ្សាយតតែប៉ុណ្ណោះ។អ្នកណាដែលចុចចូលលីងរបស់អ្នកម្នាក់នោះគឺជាអតិថិជនរបស់អ្នក ងាយៗ

11.ទូទាត់ប្រាក់កម្រៃជើងសារជារៀងរាល់សប្តាហ៍។ រង់ចាំ ទទួលបានប្រាក់រៀងរាល់សប្តាហ៍យ៉ាងងាយស្រួល។